กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu
USB Digital Microscope กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล เป็นกล้องMicroscope USBที่ใช้งานง่ายมาก สามารถปรับซูมกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลักสิบเท่าไปจนถึงหลักร้อยเท่า โดยสามารถนำไปเชื่อมต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ที่มี Port USB  กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลชนิดนี้จะมี Driver และ Software ไว้สำหรับทำการบันทึกรูปภาพได้ รวมถึงสามารถปรับแต่งรูปแบบง่ายๆได้ และเนื่องจากภาพที่ได้ถูกถ่ายมาเป็นแบบระบบดิจิตอล จึงทำให้สามารถใช้ซอฟท์แวร์ที่สามารถวัดขนาดนำมาวัดขนาดได้ USB Microscope…
USB Digital Microscope 800x USB Microscope 20x – 800x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 800x เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลไมโครสโคปที่มีกำลังขยายที่สูงมาก จึงเหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการนำไปใช้ดูวัตถุในย่านกำลังขยายสูงๆ เพื่อทำการบันทึกภาพด้วยกล้อง USB Microscope…
USB Digital Microscope 500x ขาย USB Microscope 5x – 500x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope 5x -500x เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสามารถปรับกำลังขยายในการมองภาพวัตถุ ซึ่งสามารถปรับกำลังขยายได้ถึง 500x ซึ่งจะเหมาะกับการดูชิ้นงานที่ต้องการกำลังขยายสูงๆที่ต้องการเก็บบันทึกภาพไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้…
USB Digital Microscope 400x USB Microscope 20x – 400x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope 400x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลขนาดเล็กที่สามารถปรับซูมกำลังขยายและสามารถปรับแสงไฟ LED ได้ทำให้มองภาพได้ชัดเจนมากขึ้น  โดยสามารปรับซูมกำลังขยายได้ตั้งแต่ 20x ไปจนถึง…
กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope 10x – 200x USB Microscope 10x – 200x กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล USB Digital Microscope กำลังขยาย 10x -200x สามารถนำไปใช้งานสำรวจสิ่งต่างๆมากมายทั้งสิ่งมีชิวิตขนาดเล็ก…