กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu
กล้องจุลทรรศน์ Dental Surgical Microscope LZJ-6E Spec Dental Surgical Microscope LZJ-6E 1ขอบเขตหลัก adopts ตา gemel แสงมุมเอียงสูงสุด: 180 องศา 2 วัตถุประสงค์เลนส์ 200mm…
Fluorescent Ring Light HX-1 Fluorescent Ring Light HX-1 Assembly For Microscopes ไฟกล้องจุลทรรศน์ที่มีหน่วยสมบูรณ์รวมถึงหลอดไฟสวิทช์และสายเคเบิลเชื่อมต่อ Specifications 1) Lamp power: 8 watts 2) Input…
skeleton shrimp สำรวจตัว Caprella ผ่านกล้องจุลทรรศน์ skeleton shrimp เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีรูปร่างคล้ายกับตั๊กแตนตำข้าว โดยมันจะอาศัย โดยการเกาะอยู่ตามพืชชนิดต่างๆในท้องทะเล โดย skeleton shrimp มันจะสามารถพลางตัวเองโดยสีของตัวเองโดยการเปลี่ยนสีของตัวเองให้เหมือนกับสภาพแวดล้อมได้ และเพื่อประโยชน์ในการหาอาหารโดยการดักซุ่มรอเหยื่อ สำหรับอาหารของสัตว์ประเภทนี้จะเป็นพวกโปรโตซัวหรือเวิร์มขนาดเล็กต่างๆ
Shrimp สำรวจกุ้งผ่านกล้องจุลทรรศน์ กุ้งเป็นสัตว์น้ำที่เราต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งมันอาศัยอยู่ทั้งในน้ำจืดหรือน้ำเค็มขึ้นอยู่กับชนิดของมัน กุ้งจะมีอยู่ทั้งหมดหลายสายพันธุ์ บางตัวมีขนาดเล็ก บางชนิดจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่กุ้งชนิดนั้นอาศัยอยู่ รวมถึงลักษณะทางกายภาพของตัวกุ้งด้วย
Lice สำรวจเหาผ่านกล้องจุลทรรศน์ เหา เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยมันจะชอบอยู่บนสิ่งที่สกปรก และมักจะกินเลือดบนเป็นอาหาร โดยมันจะชอบอยู่บนหนังศีรษะเป็นพิเศษ และมันยังสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการวางไข่ไว้บนเส้นผม
Bee สำรวจผึ้งผ่านกล้องจุลทรรศน์ ผึ้งเป็นแมลงขนาดเล็กที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน และจะช่วยกันทำงานตามหน้าที่ของแต่ละตัวกันอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งผึ้งจะมีการแบ่งชนิดจากการแบ่งหน้าที่ เช่น ผึ้งนางพญาที่คอยให้กำเนิดและเลี้ยงดูผึ้งตัวอ่อน ส่วนผึ้งงานคอยทำหน้าที่ป้องกันภัยและหาอาหารมาเก็บสะสมไว้ในรัง โดยอาหารของผึ้งส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นหลัก
Fly สำรวจแมลงวันผ่านกล้องจุลทรรศน์ แมลงวันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งถ้าหากเราอยากจะเห็นส่วนต่างๆของมันจึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดู โดยทั่วไปแมลงวันสามารถพบได้ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อน แมลงวันจะกินเศษอาหารทั่วๆไป รวมถึงเศษอาหารที่อยู่ตามกองขยะ แมลงวันที่เรา รู้จักกันส่วนใหญ่คือ แมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียว ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากสีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแมลงวันจะมีการวางไข่ก่อนที่จะกลายเป็นหนอน แล้วจะกลายเป็นตัวเต็มวัยภายในเวลาอันสั้น
Dragonfly สำรวจแมลงปอผ่านกล้องจุลทรรศน์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดูช่วงชีวิตของแมลงปอ ซึ่งช่วงเริ่มต้นของแมลงปอจะเป็นตัวอ่อนและอาศัยอยู่ในน้ำก่อน แมลงปอจะวางไข่ในน้ำเมื่อมันฟักออกจากไข่ก็จะเป็นตัวอ่อนที่ยังอาศัยอยู่ในน้ำ ก่อนที่จะเป็นตัวเต็มวัยและพร้อมที่จะบินสู่โลกภายนอกได้
Bacteria สำรวจแบคทีเรียผ่านกล้องจุลทรรศน์ แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเป็นสิ่งมีชีวิตและอยู่ในดินและในน้ำ ซึ่งแบคทีเรียจะกระจายอยู่โดยทั่วไปในทุกสภาพแวดล้อม  โดยหน้าที่หลักของแบคทีเรียจะทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งต่างๆ สำหรับแบคทีเรียมีแบคทีเรียที่ดีและแบคทีเรียที่ไม่ดีหรือทำให้เกิดโทษต่อสิ่งมีชีวิต
Inspection Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบชิ้นงาน Inspection Microscope  เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องใช้กล้องไมโครสโคปเพื่อสามารถวิเคราะห์งานได้ Inspection Microscope เหมาะสำหรับใช้ในงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเลนส์ของกล้องไมโครสโคปชนิดนี้จะมีย่านกำลังขยายแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเท่า ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกตามกำลังขยายที่ต้องการ กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงลักษณะนี้ เราสามารถใช้เลนส์ของกล้องส่องโลหะ หรือกล้องจุลทรรศน์ในงานชีววิทยามาใช้ร่วมกันได้ โดยข้อดีของกล้องลักษณะนี้คือจะทำให้ย่านกำลังขยายในการมองเห็น สามารถมองได้หลายกำลังขยายแบบต่อเนื่องได้ เนื่องจากสามารถปรับซูมได้ที่ตัวบอดี้ของเลนส์ที่ตัวกล้อง