กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

ZoomMicroscope

Video Zoom Microscope Video Microscope 20x -135x Zoom Microscopeกล้องไมโครสโคปลักษณะนี้จะใช้เป็นกล้องสำหรับการ Inspection หรือตรวจสอบชิ้นงานแทนกล้องที่ส่องผ่านเลนส์ตา แต่สามารถมองผ่านจอมอนิเตอร์ Video Microscope ได้เลย ทำให้ลดการเมื่อยล้าสายตาไปได้มาก และยังสามารถเพิ่มความรวดร็วในการตรวจสอบได้อีกด้วย เนื่องจากภาพที่ได้จะมีความชัดเจนและยังสามารปรับกำลังในย่านต่างๆได้ด้วย กล้องจุลทรรศน์ Video…