กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Video Microscope

Video Microscope Video Microscope เป็นกล้องไมโครสโคปที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจสอบชิ้นงาน โดยสามารถปรับซูมกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมี Accessory Len ต่างๆที่นำเข้ามาประกอบเพื่อทำให้สามารถเพิ่มช่วงกำลังขยาย หรือลดช่วงกำลังขยายได้อีก ทำให้สามารถใช้ดูในกำลังขยายในย่านต่างๆได้ Len สำหรับ 20 -135x Len สำหรับ High Magnification…
Video Zoom Microscope Video Microscope 20x -135x Zoom Microscopeกล้องไมโครสโคปลักษณะนี้จะใช้เป็นกล้องสำหรับการ Inspection หรือตรวจสอบชิ้นงานแทนกล้องที่ส่องผ่านเลนส์ตา แต่สามารถมองผ่านจอมอนิเตอร์ Video Microscope ได้เลย ทำให้ลดการเมื่อยล้าสายตาไปได้มาก และยังสามารถเพิ่มความรวดร็วในการตรวจสอบได้อีกด้วย เนื่องจากภาพที่ได้จะมีความชัดเจนและยังสามารปรับกำลังในย่านต่างๆได้ด้วย กล้องจุลทรรศน์ Video…