กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

TextileMicroscope

Textile Microscope กล้องไมโครสโคป กล้องจุลทรรศน์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล้องไมโครสโคป Textile Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบเนื้อผ้าเพื่อดูเส้นใย ซึ่งจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่ โดยจะตรวจดูคุณภาพและการแตกของเส้นใย กล้องจุลทรรศน์ Textile Microscope ที่จะใช้ในงานสิ่งทอ กำลังขยายของกล้องไม่จำเป็นต้องสูงมาก ก็สามารถตรวจสอบได้แล้ว