กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

StereoMicroscope

Stereo Microscope กล้องสเตอริโอไมโครสโคป ราคาถูก กล้องสเตอริโอไมโครสโคป เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเป็นกล้องที่สามารถมองเห็นภาพของวัตถุผ่านเลนส์ตาเป็นแบบ 3D หรือสามมิติได้ ทำให้มองเห็นความหนาบางของวัตถุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กล้องสเตอริโอไมโครสโคป stereo microscope ยังสามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงในการนำภาพไปดูบนหน้อจอต่างๆ รวมถึงสามารถถ่ายภาพผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย จึงทำให้กล้องชนิดนี้เหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก จีเวลรี่ อุตสาหกรรมโลหะ…
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป กล้องสเตอริโอไมโครสโคป เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จีเวลลี่ และการตรวจสอบชิ้นงานทั่วๆไป กล้อง stereo microscope มีทั้งแบบปรับซูมได้ แบบปรับสองกำลังขยาย หรือแบบฟิกกำลังขยาย