กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

MonocularMicroscope

กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว monocular microscope กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว monocular microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถมองวัตถุตัวอย่างได้จากเลนส์ตา Eyepiece เพียงเลนส์เดียวเท่านั้น ทำให้ไม่ค่อยสะดวกในการมองชิ้นงาน แต่ระบบเลนส์ รวมถึงเลนส์วัตถุ ระบบส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลักษณะเดียวกันกับกล้องจุลทรรศน์แบบกระบอกตาคู่ Binocular Microscope แต่ข้อดีของกล้องจุลทรรศน์ตาเดียว monocular microscope ก็คือเรื่องราคาที่จะประหยัดกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบกระบอกตาคู่