กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

MiniMicroscope for iPhone

กล้องจุลทรรศน์สำหรับไอโฟน Mini Microscope for iPhone4/4s Mini Microscope 60x กล้องจุลทรรศน์สำหรับไอโฟน กำลังขยาย 60x ซึ่งจะเป็นเลนส์ที่มีกำลังขยายคงที่ โดยการนำเข้ามาต่อเสริมหรือติดเข้ากับตัวกล้องของไอโฟน ทำให้กล้องไอโฟนมีกำลังขยายเพิ่มมากขึ้น จนเหมือนมองกล้องเป็นกล้องจุลทรรศน์ iPhone 4 ที่ต่อเลนส์ไมโครวโคปแล้ว สามารถใช้ดูหรือตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็กได้ และยังสามารถทำการถ่ายภาพจากฟังชั่นการถ่ายภาพของไอโฟนได้…