กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Microscopy

Stereo Microscope กล้องสเตอริโอไมโครสโคป ราคาถูก กล้องสเตอริโอไมโครสโคป เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเป็นกล้องที่สามารถมองเห็นภาพของวัตถุผ่านเลนส์ตาเป็นแบบ 3D หรือสามมิติได้ ทำให้มองเห็นความหนาบางของวัตถุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กล้องสเตอริโอไมโครสโคป stereo microscope ยังสามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงในการนำภาพไปดูบนหน้อจอต่างๆ รวมถึงสามารถถ่ายภาพผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย จึงทำให้กล้องชนิดนี้เหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก จีเวลรี่ อุตสาหกรรมโลหะ…
Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในงานทางด้านชีววิทยา และงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตยา งานทางด้านการแพทย์ ดังนั้น กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยา จึงถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการนำไปใช้ในหน่วยงานทางด้านการศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆด้วย Biological Microscope Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์ชีววิทยาจะสามารถใช้ดูงานที่เป็นลักษณะของ Bright…
Metallurgical Microscope กล้องดูโครงสร้างโลหะ กล้องดูโลหะ Metallurgical Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับดูโครงสร้างโลหะ ซึ่งเป็นกล้องที่สามารถวิเคราะห์ชนิดและส่วนประกอบของโลหะ โดยสามารถดูได้ถึงระดับเกรนไซส์ จากภาพจะเป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเฟสต่างๆที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ใน ผิวโลหะ ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยา โดยส่วนใหญ่กล้องชนิดนี้จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยา ที่จะสามารถทำการวัดขนาดเกรน รวมถึงวิเคราะห์ปริมาณของเฟสที่แตกต่างกัน และกาวัดค่าต่างๆทางด้านโลหะวิทยาอีกมากมาย กล้องดูโลหะ ยังสามารถแบ่งได้อีก 2 ประเภท…
Video Microscope Video Microscope เป็นกล้องไมโครสโคปที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจสอบชิ้นงาน โดยสามารถปรับซูมกำลังขยายได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมี Accessory Len ต่างๆที่นำเข้ามาประกอบเพื่อทำให้สามารถเพิ่มช่วงกำลังขยาย หรือลดช่วงกำลังขยายได้อีก ทำให้สามารถใช้ดูในกำลังขยายในย่านต่างๆได้ Len สำหรับ 20 -135x Len สำหรับ High Magnification…
Video Zoom Microscope Video Microscope 20x -135x Zoom Microscopeกล้องไมโครสโคปลักษณะนี้จะใช้เป็นกล้องสำหรับการ Inspection หรือตรวจสอบชิ้นงานแทนกล้องที่ส่องผ่านเลนส์ตา แต่สามารถมองผ่านจอมอนิเตอร์ Video Microscope ได้เลย ทำให้ลดการเมื่อยล้าสายตาไปได้มาก และยังสามารถเพิ่มความรวดร็วในการตรวจสอบได้อีกด้วย เนื่องจากภาพที่ได้จะมีความชัดเจนและยังสามารปรับกำลังในย่านต่างๆได้ด้วย กล้องจุลทรรศน์ Video…
LCD Microscope LCD Video Microscope,LCD Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปแบบ LCD Video Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีหน้าจอ LCD ติดกับตัวกล้อง CCD  จึงทำให้ไม่ต้องใช้สายต่อออกมามากมายระหว่างการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งสองอย่าง และเมื่อมีหน้าจอ LCD จะสามารถใช้ดูชิ้นงานได้พร้อมกันหลายๆคน และถ้านำไปใช้ในการตรวจสอบจะสามารถช่วยลดการเมื่อยล้าจากการดูผ่านเลนส์ตาเป็นเวลานาน…
3D Video Zoom Microscope 3D Video Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปชนิดนี้สามารถใช้ตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการดูรูปทรงแบบสามมิติได้ โดยภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นรูปทรงแบบสามมิติ 3D microscope ตัวอย่างการใช้งาน 3D Microscope 3D Video Microscope เหมาะสำหรับตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการดูรูปทรงของชิ้นงานที่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบสองมิติ จึงไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้…
Gem Microscope Jewelry Microscope กล้องจุลทรรศน์อัญมณี กล้องจุลทรรศน์อัญมณี เป็นกล้องจุลทรรศน์ Stereo Microcsopeชนิดหนึ่งแต่ได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเสริม เพื่อช่วยในการดูอัญมณี jewelry โดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถทำให้ดูงานอัญมณีได้ถึงเนื้อในและสามารถมองเห็นถึงตำหนิได้ ระบบ Dark Field condenser ที่ใช้สำหรับดูตำหนิที่อยู่ด้านในของอัญมณี Clamp แขนจับอัญมณี…
Measuring Microscope Measuring Microscope กล้องไมโครสโคปสำหรับใช้เป็นเครื่องมือวัด กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ในงานวัดขนาดได้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโลหะ ซึ่งกล้องจุลทรรศน์รุ่นนี้สามารถดูได้ทั้งระบบ Bright Field ,Dark Field และ Polarization ดังนั้น Measuring Microscope จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการที่ต้องการความละเอียดสูง…
Polarized Microscope Polarized Microscope กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ เป็นกล้องที่นำไปใช้ในงานวิจัยของนักอุตสาหกรรมเคมี ฟิสิกส์และธรณีวิทยา เพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะของโครงสร้างความแข็งแรงและความเค้นของวัสดุประเถทสินแร่หรือผลึกในแบบต่างๆ วัสดุพวก bio polymer เพื่อดูคุณลักษณะทางกายภาพ ขาย Polarized Microscope Reflected polarized microscope Name Parameter…