กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Microscope

กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง กล้องชนิดนี้เป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนเลนส์วัตถุได้ ทำให้สามารถนำเลนส์วัตถุของกล้อง Compound มาใช้ได้ จึงทำให้กล้องจุลทรรศน์ชนิดซูมไมโครสโคปชนิดนี้นั้น สามารถเป็นกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงได้ นอกจากนี้ตัวกล้องเองยังสามารถทำการปรับซูมได้ด้วย
ประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ Microscope กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปได้มีถูกนำไปใช้เกือบทุกหน่วยงานภาคการวิจัย การศึกษาตั้งแต่ระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องแล็บ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร ยา อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ และอื่นๆมากมาย ซึ่งประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์นั้นเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ได้มีการศึกษาและคิดค้นสิ่งต่างๆจนทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในหลายๆด้าน ทั้งด้านชีวภาพและด้านอุตสาหกรรม สำหรับในโรงงานอุตสาหกรรม กล้องไมโครสโคป ก็มีส่วนช่วยในการตรวจสอบเพื่อนำไปหาสาเหตุของปัญหา เพราะส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่…
Light Microscope กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง Light Microscope หรือ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งที่ใช้แสงเป็นตัวช่วยในการทำให้มองภาพ ซึ่งแสงจะวิ่งผ่านระบบเลนส์ในระบบต่างๆ และมีการส่องกระทบไปที่วัตถุ และแสงจะสะท้องกลับมาสู่สายตาเราของเราอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่นำเข้ามาใช้ในระบบโดยอาจจะเป็นแสงอาทิตย์ แสงไฟจากหลอดไฟต่างๆก็ได้ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์ทางด้านชีววิทยา Metalogical…
กล้องจุลทรรศน์ Microscope คืออะไร Microscope หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นกล้องที่เป็นประโยชน์มากในการใช้การศึกษาสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะวัตถุที่ตาเปล่าไม่สามารถวิเคราะห์ภาพที่เกิดจากการมองวัตถุได้ ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์มีการพัฒนาไปอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น กล้องจุลทรรศน์ Microscope จึงถูกนำไปใช้ในทุกอุตสาหกรรมกันอย่างกว้างขวาง จนหน่วยงานการศึกษาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ จึงได้มีการบรรจุวิชาการใช้กล้องจุลทรรศน์ Microscope ตั้งแต่ระดับมัธยมต้น จนถึงมัธยมปลาย เพื่อให้มีพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆจากการใช้กล้อง Microscope