กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Metallurgical Microscope

Inverted Microscope กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ Inverted Microscope จะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ใกล้วัตถุอยู่ทางด้านล่าง โดยจะอยู่ใต้ชิ้นงาน ดังนั้นเราจะสามารถมองชิ้นงานได้จากทางด้านล่างขึ้นไปทางด้านบนที่มีวัตถุอยู่ด้านบน ดังนั้นจึงเรียกว่า กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ Inverted Reflected Light Microscope สำหรับงานดูพื้นผิวโลหะ Inverted Reflected Light Microscope จะใช้แหล่งกำเนิดแสง…
การซูมโครงสร้างโลหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างโลหะของเหล็กจำเป็นที่จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ทีีมีกำลังขยายที่สูงมากพอ ซึ่งจะสามารถเห็นผิวโลหะที่กำลังขยายหลักร้อยเท่าขึ้นไป และเริ่มสังเกตุเห็นเป็นโครงสร้างเกรนของโลหะได้ชัดเจนเมื่อกำลังขยายเข้าสู่ประมาณสี่ร้อยเท่า และเมื่อยังคงซูมต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถเห็นได้ถึงระดับอะตอม
Metallurgical Microscope กล้องดูโครงสร้างโลหะ กล้องดูโลหะ Metallurgical Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับดูโครงสร้างโลหะ ซึ่งเป็นกล้องที่สามารถวิเคราะห์ชนิดและส่วนประกอบของโลหะ โดยสามารถดูได้ถึงระดับเกรนไซส์ จากภาพจะเป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเฟสต่างๆที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ใน ผิวโลหะ ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยา โดยส่วนใหญ่กล้องชนิดนี้จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยา ที่จะสามารถทำการวัดขนาดเกรน รวมถึงวิเคราะห์ปริมาณของเฟสที่แตกต่างกัน และกาวัดค่าต่างๆทางด้านโลหะวิทยาอีกมากมาย กล้องดูโลหะ ยังสามารถแบ่งได้อีก 2 ประเภท…
Metallurgical Microscope กล้องไมโครสโคปโลหะวิทยา กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา Metallurgical microscope เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในอุตสาหกรรมประเภทโลหะที่ซึ่งใช้สำหรับดูพื้นผิวของโลหะเพื่อวิเคราะห์ชนิดของโละหะ เช่น โลหะผสม การใช้กล้องดูโลหะ metallurgical microscope สามารถศึกษาและวิเคราะห์วัตถุอื่นๆได้ด้วย โดยจะใช้ดูโครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพ กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในห้องแล็บโลหะวิทยา อุตสาหกรรมการผลิตโลหะหรือวัสดุโลหะอื่นๆ เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของโลหะว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในคุณภาพของโลหะ กล้องไมโครสโคปชนิดนี้ยังใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย