กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

MeasuringMicroscope

Measuring Microscope Measuring Microscope กล้องไมโครสโคปสำหรับใช้เป็นเครื่องมือวัด กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ในงานวัดขนาดได้ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโลหะ ซึ่งกล้องจุลทรรศน์รุ่นนี้สามารถดูได้ทั้งระบบ Bright Field ,Dark Field และ Polarization ดังนั้น Measuring Microscope จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการที่ต้องการความละเอียดสูง…
กล้องจุลทรรศน์Microscope ในงานเครื่องมือวัด Measuring Microscope Measuring Microscope กล้องMicroscope สำหรับงานการวัดขนาดมีอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมว่าต้องใช้ความละเอียดมากเพียงใด ซึ่งความละเอียดในการวัดขนาดจะมีตั้งแต่หน่วยมิลลิเมตร หรือเล็กไปจนถึงไมครอนก็ได้ ซึ่งการวัดในหน่วยวัดต่างๆจะมีความสัมพันธ์กับกำลังขยาย  ซึ่งจะมีใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ พลาสติก ผลิตวัสดุโละ ซึ่งหน่วยงานที่มีใช้มากที่สุดคือ หน่วยงานสำหรับควบคุมคุณภาพ QC