กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Light

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป กล้องสเตอริโอไมโครสโคป เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จีเวลลี่ และการตรวจสอบชิ้นงานทั่วๆไป กล้อง stereo microscope มีทั้งแบบปรับซูมได้ แบบปรับสองกำลังขยาย หรือแบบฟิกกำลังขยาย
Confocal Microscope กล้องจุลทรรศน์ Confocal Microscope กล้องจุลทรรศน์ Confocal Microscope หรือ Laser Scanning Confocal Microscopy (LSCM) กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้สามารถทำการวิเคราะห์และแสดงผลภาพออกมาเป็น 3 มิติได้ โดยการใช้โปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผลภาพออกมา กล้องจุลทรรศน์ Confocal…
กล้องจุลทรรศน์ Fluorescence Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Fluorescence Microscope Fluorescence Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกนำไปใช้ในงานวิจัย เช่นห้องวิจัยหรือห้อง Lab ของโรงพยาบาล เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุขนาดเล็ก ที่มีคุณสมบัติสามารถเรืองแสงหรือเปล่งแสงเองได้ เมื่อได้รับพลังงานแสงจากแหล่งกำเนิดที่มีพลังงานสูง เช่น แสง UV ซึ่งเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นต่ำทำให้เป็นแสงที่มีพลังงานสูง เมื่อแสงถูกยิงไปยังกระทบกับวัตถุที่มีความสามารถดูดกลืนแสงได้…
กล้องจุลทรรศน์ Polarized Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Polarized Microscope Polarized  Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope โดยจะอาศัยทิศทางของแสงที่เป็นลักษณะของโพลาไรซ์ส่องไปยังวัตถุ ในทิศทางต่างๆ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ชนิดนี้จะใช้ในการมอง Material ทั้งประเภท Biological ต่างๆเช่น กล้ามเนื้อ และประเภทของสินแร่หรือแร่ธาตุต่างๆ…
กล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope Phase Contrast  Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการมองวัตถุที่มีลักษณะบางและโปร่งใส ไม่มีสี เช่นเนื่อเยื่อ Cell โดยกล้องจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope จะอาศัยหลักการ…
กล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope Dark field Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะใช้ในการมองวัตถุที่ใสไม่มีสีหรือย้อมสีติดยาก  เช่นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเนื้อเยื่อบางชนิด  โดยกล้องจุลทรรศน์ Dark field Microscope…
กล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope Bright field Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งของ Light Microscope ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะใช้ในการมองวัตถุที่บางหรือโปร่งแสง เช่นเนื่อเยื่อบางๆทางจุลชีวะ เพราะกล้องจุลทรรศน์ Bright field Microscope…
Light Microscope กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง Light Microscope หรือ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เป็นกล้องจุลทรรศน์รูปแบบหนึ่งที่ใช้แสงเป็นตัวช่วยในการทำให้มองภาพ ซึ่งแสงจะวิ่งผ่านระบบเลนส์ในระบบต่างๆ และมีการส่องกระทบไปที่วัตถุ และแสงจะสะท้องกลับมาสู่สายตาเราของเราอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่นำเข้ามาใช้ในระบบโดยอาจจะเป็นแสงอาทิตย์ แสงไฟจากหลอดไฟต่างๆก็ได้ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์ทางด้านชีววิทยา Metalogical…