กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

LCDMicroscope

LCD Microscope LCD Video Microscope,LCD Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปแบบ LCD Video Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีหน้าจอ LCD ติดกับตัวกล้อง CCD  จึงทำให้ไม่ต้องใช้สายต่อออกมามากมายระหว่างการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งสองอย่าง และเมื่อมีหน้าจอ LCD จะสามารถใช้ดูชิ้นงานได้พร้อมกันหลายๆคน และถ้านำไปใช้ในการตรวจสอบจะสามารถช่วยลดการเมื่อยล้าจากการดูผ่านเลนส์ตาเป็นเวลานาน…