กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Inspection Microscope

Inspection Microscope กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบชิ้นงาน Inspection Microscope  เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องใช้กล้องไมโครสโคปเพื่อสามารถวิเคราะห์งานได้ Inspection Microscope เหมาะสำหรับใช้ในงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเลนส์ของกล้องไมโครสโคปชนิดนี้จะมีย่านกำลังขยายแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเท่า ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกตามกำลังขยายที่ต้องการ กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงลักษณะนี้ เราสามารถใช้เลนส์ของกล้องส่องโลหะ หรือกล้องจุลทรรศน์ในงานชีววิทยามาใช้ร่วมกันได้ โดยข้อดีของกล้องลักษณะนี้คือจะทำให้ย่านกำลังขยายในการมองเห็น สามารถมองได้หลายกำลังขยายแบบต่อเนื่องได้ เนื่องจากสามารถปรับซูมได้ที่ตัวบอดี้ของเลนส์ที่ตัวกล้อง
Video Zoom Microscope Video Microscope 20x -135x Zoom Microscopeกล้องไมโครสโคปลักษณะนี้จะใช้เป็นกล้องสำหรับการ Inspection หรือตรวจสอบชิ้นงานแทนกล้องที่ส่องผ่านเลนส์ตา แต่สามารถมองผ่านจอมอนิเตอร์ Video Microscope ได้เลย ทำให้ลดการเมื่อยล้าสายตาไปได้มาก และยังสามารถเพิ่มความรวดร็วในการตรวจสอบได้อีกด้วย เนื่องจากภาพที่ได้จะมีความชัดเจนและยังสามารปรับกำลังในย่านต่างๆได้ด้วย กล้องจุลทรรศน์ Video…
กล้องจุลทรรศน์Microscope ในโรงงานอุตสาหกรรม กล้องจุลทรรศน์Microscope เป็นกล้องที่เรียกว่าถูกใช้กันเกือบจะทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงในในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ซึ่งถ้าหากต้องการตรวจสอบชิ้นงานที่มีความหนาลึกก็จะใช้เป็นกล้อง stereo microscope แต่ในบางครั้งถ้าหากมีกระบวนการผลิตที่ต้องการแค่ตรวจสอบเพียงแค่ผิวอย่างเดียว ก็อาจใช้กล้องไมโครสโคปแบบ Video Zoom Microscope มาใช้ทดแทนก็ได้ กล้อง Video Zoom Microscope สามารถลดการเมื่อยล้าของสายตาพนักงานในการตรวจสอบ…
กล้องจุลทรรศน์Microscope ในงานเครื่องมือวัด Measuring Microscope Measuring Microscope กล้องMicroscope สำหรับงานการวัดขนาดมีอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมว่าต้องใช้ความละเอียดมากเพียงใด ซึ่งความละเอียดในการวัดขนาดจะมีตั้งแต่หน่วยมิลลิเมตร หรือเล็กไปจนถึงไมครอนก็ได้ ซึ่งการวัดในหน่วยวัดต่างๆจะมีความสัมพันธ์กับกำลังขยาย  ซึ่งจะมีใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ พลาสติก ผลิตวัสดุโละ ซึ่งหน่วยงานที่มีใช้มากที่สุดคือ หน่วยงานสำหรับควบคุมคุณภาพ QC