กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

GemMicroscope

Gem Microscope กล้องจุลทรรศน์ส่องเพชร Jewelry Microscope Gem Microscope กล้องส่องเพชรเป็นกล้องในรูปแบบของกล้องสเตอริโอไมโครสโคป เพื่อต้องการมองภาพแบบสามมิติ คือสามารถมองภาพได้ทั้งความลึกความหนา เพราะพวกเพชรหรืออัญมณี Jewelry จำเป็นจะต้องดูตำหนิที่อยู่ลึกเข้าไปด้านใน กล้องส่องเพชร Jewelry Microscope การมองด้วยแสงไฟแบบธรรมดาที่ส่องผ่านเข้าไปในตัวชิ้นงาน เราจะมองหาตำหนิที่อยู่ในชิ้นงานได้ยาก เนื่องจากชิ้นงานมักจะมีสีและความใสเช่นเดียวกับตำหนิ ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์…
Gem Microscope Jewelry Microscope กล้องจุลทรรศน์อัญมณี กล้องจุลทรรศน์อัญมณี เป็นกล้องจุลทรรศน์ Stereo Microcsopeชนิดหนึ่งแต่ได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเสริม เพื่อช่วยในการดูอัญมณี jewelry โดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถทำให้ดูงานอัญมณีได้ถึงเนื้อในและสามารถมองเห็นถึงตำหนิได้ ระบบ Dark Field condenser ที่ใช้สำหรับดูตำหนิที่อยู่ด้านในของอัญมณี Clamp แขนจับอัญมณี…