กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

FluorescenceMicroscope

กล้องจุลทรรศน์ Fluorescence Microscope ลักษณะของกล้องจุลทรรศน์ Fluorescence Microscope Fluorescence Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกนำไปใช้ในงานวิจัย เช่นห้องวิจัยหรือห้อง Lab ของโรงพยาบาล เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุขนาดเล็ก ที่มีคุณสมบัติสามารถเรืองแสงหรือเปล่งแสงเองได้ เมื่อได้รับพลังงานแสงจากแหล่งกำเนิดที่มีพลังงานสูง เช่น แสง UV ซึ่งเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นต่ำทำให้เป็นแสงที่มีพลังงานสูง เมื่อแสงถูกยิงไปยังกระทบกับวัตถุที่มีความสามารถดูดกลืนแสงได้…