กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

3DMicroscope

3D Video Zoom Microscope 3D Video Zoom Microscope กล้องไมโครสโคปชนิดนี้สามารถใช้ตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการดูรูปทรงแบบสามมิติได้ โดยภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นรูปทรงแบบสามมิติ 3D microscope ตัวอย่างการใช้งาน 3D Microscope 3D Video Microscope เหมาะสำหรับตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการดูรูปทรงของชิ้นงานที่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบสองมิติ จึงไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้…