กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

เซลล์ในร่างกายมนุษย์

ซูมโครงสร้างดวงตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ภายในดวงตาของมนุษย์จะประกอบไปด้วยเซลล์ส่วนต่างๆอย่างมากมาย ซึ่งแต่ละส่วนจะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน และเส้นประสาทจำนวนมากเป็นตัวส่งถ่ายสัญญาณทั้งหมดผ่านไปยังสมอง เพื่อการรับรู้ถึงภาพที่เรามองเห็น
เซลล์ต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายมนุษย์ อวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยส่วนประกอบของระบบต่างๆมากมาย ซึ่งจะมีเซลล์เล็กๆที่ประกอบกันเป็นอวัยวะซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่างกายเราเท่านั้น เรามาดูเซลล์บางส่วนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
ซูมโครงสร้างผิวหนังด้วยกล้องจุลทรรศน์ การซูมผิวหนังที่บริเวณหลังฝ่ามือ ด้วยกำลังขยายในย่านต่างๆตั้งแต่กำลังขยายต่ำๆไปจนถึงกำลังขยายที่สูงมาก ซึ่งจะสามารถเห็นโครงสร้างที่มีส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆ ของชั้นรูขุมขน เซลล์ไขมัน โดยจะสามารถเห็นได้ที่กำลังขยายสูงๆ จนเห็นถึงโครงสร้างผิวหนัง