กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

สำรวจโลกผ่านกล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์กับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก และมีอยู่หลายชนิดที่ตาของมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ โดยในบางครั้งสิ่งมีชีวิตจะมีขนาดเล็กทเ่ากับหน่วยไมครอน ซึ่งเราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการมอง ซึ่งสิ่งมีชีวอตเหล่านี้ก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ให้ตรงกับลักษณะของมัน เพื่อที่จะสามารถทำให้มองเห็นได้
skeleton shrimp สำรวจตัว Caprella ผ่านกล้องจุลทรรศน์ skeleton shrimp เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีรูปร่างคล้ายกับตั๊กแตนตำข้าว โดยมันจะอาศัย โดยการเกาะอยู่ตามพืชชนิดต่างๆในท้องทะเล โดย skeleton shrimp มันจะสามารถพลางตัวเองโดยสีของตัวเองโดยการเปลี่ยนสีของตัวเองให้เหมือนกับสภาพแวดล้อมได้ และเพื่อประโยชน์ในการหาอาหารโดยการดักซุ่มรอเหยื่อ สำหรับอาหารของสัตว์ประเภทนี้จะเป็นพวกโปรโตซัวหรือเวิร์มขนาดเล็กต่างๆ
Shrimp สำรวจกุ้งผ่านกล้องจุลทรรศน์ กุ้งเป็นสัตว์น้ำที่เราต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งมันอาศัยอยู่ทั้งในน้ำจืดหรือน้ำเค็มขึ้นอยู่กับชนิดของมัน กุ้งจะมีอยู่ทั้งหมดหลายสายพันธุ์ บางตัวมีขนาดเล็ก บางชนิดจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่กุ้งชนิดนั้นอาศัยอยู่ รวมถึงลักษณะทางกายภาพของตัวกุ้งด้วย
Lice สำรวจเหาผ่านกล้องจุลทรรศน์ เหา เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยมันจะชอบอยู่บนสิ่งที่สกปรก และมักจะกินเลือดบนเป็นอาหาร โดยมันจะชอบอยู่บนหนังศีรษะเป็นพิเศษ และมันยังสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการวางไข่ไว้บนเส้นผม
Bee สำรวจผึ้งผ่านกล้องจุลทรรศน์ ผึ้งเป็นแมลงขนาดเล็กที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน และจะช่วยกันทำงานตามหน้าที่ของแต่ละตัวกันอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งผึ้งจะมีการแบ่งชนิดจากการแบ่งหน้าที่ เช่น ผึ้งนางพญาที่คอยให้กำเนิดและเลี้ยงดูผึ้งตัวอ่อน ส่วนผึ้งงานคอยทำหน้าที่ป้องกันภัยและหาอาหารมาเก็บสะสมไว้ในรัง โดยอาหารของผึ้งส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นหลัก
Fly สำรวจแมลงวันผ่านกล้องจุลทรรศน์ แมลงวันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งถ้าหากเราอยากจะเห็นส่วนต่างๆของมันจึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดู โดยทั่วไปแมลงวันสามารถพบได้ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อน แมลงวันจะกินเศษอาหารทั่วๆไป รวมถึงเศษอาหารที่อยู่ตามกองขยะ แมลงวันที่เรา รู้จักกันส่วนใหญ่คือ แมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียว ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากสีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแมลงวันจะมีการวางไข่ก่อนที่จะกลายเป็นหนอน แล้วจะกลายเป็นตัวเต็มวัยภายในเวลาอันสั้น
Dragonfly สำรวจแมลงปอผ่านกล้องจุลทรรศน์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดูช่วงชีวิตของแมลงปอ ซึ่งช่วงเริ่มต้นของแมลงปอจะเป็นตัวอ่อนและอาศัยอยู่ในน้ำก่อน แมลงปอจะวางไข่ในน้ำเมื่อมันฟักออกจากไข่ก็จะเป็นตัวอ่อนที่ยังอาศัยอยู่ในน้ำ ก่อนที่จะเป็นตัวเต็มวัยและพร้อมที่จะบินสู่โลกภายนอกได้
Bacteria สำรวจแบคทีเรียผ่านกล้องจุลทรรศน์ แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเป็นสิ่งมีชีวิตและอยู่ในดินและในน้ำ ซึ่งแบคทีเรียจะกระจายอยู่โดยทั่วไปในทุกสภาพแวดล้อม  โดยหน้าที่หลักของแบคทีเรียจะทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งต่างๆ สำหรับแบคทีเรียมีแบคทีเรียที่ดีและแบคทีเรียที่ไม่ดีหรือทำให้เกิดโทษต่อสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใต้มหาสมุทร สิ่งมีชีวิตต่างจำนวนมากได้อาศัยอยูาในท้องทะเล เนื่องจากทะเลเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มหาศาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีมากที่สุดถึงสามในสี่ของโลก ดังนั้นจึงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยกันอยู่มากมายทั้งที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นแพลงตอนไปจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างเช่น ปลาวาฬ ซึ่งสิ่งมีชีวิตในโลกใต้ทะเลมีสิ่งลี้ลับอีกมากมาย รวมถึงสิ่งมีชีวิตสายพันธ์ุแปลกที่อยู่ใต้ทะเลลึก
ไฮดรา Hydra Hydraไฮดราเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ โดยลำตัวจะยาวใสและที่บริเวณหัวจะมีหนวดอยู่เป็นจำนวนมากเอาไว้สำหรับดักจับอาหาร โดยบริเวณหนวดสามารถปล่อยเข็มพิษได้ ซึ่งมีไว้สำหรับป้องกันตัวเอง และอาหารที่มันชอบกินก็จะเป็นพวกไรน้ำ ไรกุ้งต่างๆ