กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์

ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ Microscope ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ ซ่อมกล้องMicroscope ราคาถูก โดยช่างผู้ชำนาญงานที่ผ่านการซ่อมกล้องจนมีประสบการณ์ในการซ่อมมาหลายปี บริการงานซ่อมกล้องจุลทรรศน์ทั้งแบบสเตอริโอและแบบคอมปาวด์ ซ่อมกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ซ่อมกล้องจุลทรรศน์แบบแบบคอมปาวด์ กล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์จากทั้งจากหน่วยงานการศึกษา และโรงพยาบาลคลีนิคต่างๆ  โรงงานอุตสาหกรรม ที่ขาดการดูแลรักษาหรือเกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน จนกล้องมีคุณภาพไม่เหมือนเดิม เนื่องจากเกิดสิ่งสกปรก ฝุ่น เกิดเชื้อราขึ้นมาที่เลนส์ หรือแม้กระทั่งเกิดจากระบบปริซึมที่ไม่ได้ศูนย์เนื่องผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน รับบริการตรวจเช็คทำความสะอาดและซ่อมกล้องจุลทรรศน์Microscope…