กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

 

กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง

กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง

กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง

กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง กล้องชนิดนี้เป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนเลนส์วัตถุได้ ทำให้สามารถนำเลนส์วัตถุของกล้อง Compound มาใช้ได้ จึงทำให้กล้องจุลทรรศน์ชนิดซูมไมโครสโคปชนิดนี้นั้น สามารถเป็นกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงได้ นอกจากนี้ตัวกล้องเองยังสามารถทำการปรับซูมได้ด้วย

Categories:   Microscope

Comments

Sorry, comments are closed for this item.