กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

สไลด์กล้องจุลทรรศน์ MicroscopeSlides

สไลด์กล้องจุลทรรศน์ Microscope Slides

สไลด์กล้องจุลทรรศน์ Microscope Slides สไลด์กล้องจุลทรรศน์ Microscope Slides เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับเป็นตัวรองชิ้นตัวอย่างที่เราต้องการจะมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งส่วนใหญ่สไลด์กล้องจุลทรรศน์นี้จะถูกใช้ในกล้องจุลทรรศน์ทางด้านชีววิทยาเป็นส่วนใหญ่ เพราะกล้องจุลทรรศน์ทางด้านชีววิทยาจะใช้แสงแบบส่องผ่าน ซึ่งจะเหมาะกับการใช้ Microscope Slides เป็นอย่างดี

Categories:   MicroscopeSlides

Comments

Sorry, comments are closed for this item.