กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

กล้องจุลทรรศน์แบบสามตา TrinocularMicroscope

กล้องจุลทรรศน์แบบสามตา Trinocular Microscope

กล้องจุลทรรศน์แบสามตา Trinocular Microscopeกล้องจุลทรรศน์แบสามตา Trinocular Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ตา Eyepiece อยู่สองเลนส์แล้วยังมีเลนส์ Photo Tube อยู่ทางด้านบน สำหรับเอาไว้ต่อกับกล้อง CCD หรือกล้อง Digital ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ Adapter ที่จะนำมาต่อ ซึ่งกล้องชนิดนี้เราจะสามารถถ่ายภาพเก็บเอาไว้ดูได้หรือส่งสัญญาณภาพไปยังมอนิเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ได้ด้วย

Categories:   TrinocularMicroscope

Comments

Sorry, comments are closed for this item.