กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา BinocularMicroscope คือ

กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา Binocular Microscope

Binocular Microscopeกล้องจุลทรรศน์แบบสองตา Binocular Microscope คือกล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ตา Eyepiece อยู่สองเลนส์ สำหรับตาซ้ายและตาขวา กล้องชนิดนี้จะสามารถมองตัวอย่างชิ้นงานได้ง่ายกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบตาเดียว

โดยกล้องจุลทรรศน์แบบสองตา จะมีทั้งกล้องสเตอริโอไมโครสโคป และกล้องจุลทรรศน์แบบคอมปาวด์ที่มีเลนส์ Eyepiece แบบสองตา

Categories:   BinocularMicroscope

Comments

Sorry, comments are closed for this item.