กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

การใช้กล้องจุลทรรศน์ Light Microscopeในการดูชิ้นงาน

การใช้กล้องจุลทรรศน์ Light Microscopeในการดูชิ้นงาน

กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือทางวิทยศาตร์ที่สำคัญในการศึกษาและวิจัย แต่เราจะสามารถใช้งานกล้องจุลทรรศน์ได้เต็มประสิทธิภาพแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กล้องMicroscope ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องกำลังขยาย การปรับระบบของแสง และการเลือกชนิดของกล้องจุลทรรศน์ Microscope ที่จะใช้งานในตัวอย่างนั้น


Categories:   Uncategorized

Tags:  

Comments

Sorry, comments are closed for this item.