กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์Microscope

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ Microscope

กล้องจุลทรรศน์ที่เราใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดคอมปาวด์ Compound Microscope และ Stereo Microscope ซึ่งกล้องทั้งสองชนิดนี้จะมีวิธีการใช้งานและการนำไปใช้กับวัตถุตัวอย่างที่ต้องการมองเห็นแตกต่างกันด้วย

กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอมปาวด์ Compound Microscope ส่วนใหญ่จะใช้ในงานทางด้านการศึกษา

กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ Stereo Microscope ส่วนใหญ่จะใช้ในงานทางด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่

Categories:   Uncategorized

Comments

Sorry, comments are closed for this item.