กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

Eyes Orthopedic SurgicalMicroscope XTS-4B

Eyes Orthopedic Surgical Microscope XTS-4B

Eyes Orthopedic Surgical Microscope XTS-4B

Spec Eyes Orthopedic Surgical Microscope XTS-4B

กล้องจุลทรรศน์ Eyes Orthopedic Surgical Microscope XTS-4B กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้ได้มีการพัฒนาสำหรับการผ่าตัดทางด้าน anastomosis ของเส้นเลือดฝอยและเส้นประสาทในการดำเนินงานไมโครผ่าตัดจักษุศัลยกรรม handsurgery ศัลยกรรมและนรีเวชวิทยา นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้สำหรับการทดลองในสัตว์, กล้องจุลทรรศน์ XTY-4B ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการดำเนินงานไมโครผ่าตัดและสำหรับการทดลองในสัตว์เป็นแพทย์ตราสารแสงที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม

Categories:   SurgicalMicroscope

Comments

Sorry, comments are closed for this item.