กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu

เซลล์ต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายมนุษย์

เซลล์ต่างๆที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายมนุษย์

body

อวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยส่วนประกอบของระบบต่างๆมากมาย ซึ่งจะมีเซลล์เล็กๆที่ประกอบกันเป็นอวัยวะซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่างกายเราเท่านั้น เรามาดูเซลล์บางส่วนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์

Categories:   เซลล์ในร่างกายมนุษย์

Comments

Sorry, comments are closed for this item.