กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องไมโครสโคป

Menu
กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง กล้องชนิดนี้เป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนเลนส์วัตถุได้ ทำให้สามารถนำเลนส์วัตถุของกล้อง Compound มาใช้ได้ จึงทำให้กล้องจุลทรรศน์ชนิดซูมไมโครสโคปชนิดนี้นั้น สามารถเป็นกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงได้ นอกจากนี้ตัวกล้องเองยังสามารถทำการปรับซูมได้ด้วย
สไลด์กล้องจุลทรรศน์ Microscope Slides สไลด์กล้องจุลทรรศน์ Microscope Slides เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับเป็นตัวรองชิ้นตัวอย่างที่เราต้องการจะมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งส่วนใหญ่สไลด์กล้องจุลทรรศน์นี้จะถูกใช้ในกล้องจุลทรรศน์ทางด้านชีววิทยาเป็นส่วนใหญ่ เพราะกล้องจุลทรรศน์ทางด้านชีววิทยาจะใช้แสงแบบส่องผ่าน ซึ่งจะเหมาะกับการใช้ Microscope Slides เป็นอย่างดี
กล้องจุลทรรศน์แบบสามตา Trinocular Microscope กล้องจุลทรรศน์แบสามตา Trinocular Microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ตา Eyepiece อยู่สองเลนส์แล้วยังมีเลนส์ Photo Tube อยู่ทางด้านบน สำหรับเอาไว้ต่อกับกล้อง CCD หรือกล้อง Digital ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ Adapter ที่จะนำมาต่อ ซึ่งกล้องชนิดนี้เราจะสามารถถ่ายภาพเก็บเอาไว้ดูได้หรือส่งสัญญาณภาพไปยังมอนิเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา Binocular Microscope กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา Binocular Microscope คือกล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ตา Eyepiece อยู่สองเลนส์ สำหรับตาซ้ายและตาขวา กล้องชนิดนี้จะสามารถมองตัวอย่างชิ้นงานได้ง่ายกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบตาเดียว โดยกล้องจุลทรรศน์แบบสองตา จะมีทั้งกล้องสเตอริโอไมโครสโคป และกล้องจุลทรรศน์แบบคอมปาวด์ที่มีเลนส์ Eyepiece แบบสองตา
กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว monocular microscope กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว monocular microscope เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถมองวัตถุตัวอย่างได้จากเลนส์ตา Eyepiece เพียงเลนส์เดียวเท่านั้น ทำให้ไม่ค่อยสะดวกในการมองชิ้นงาน แต่ระบบเลนส์ รวมถึงเลนส์วัตถุ ระบบส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลักษณะเดียวกันกับกล้องจุลทรรศน์แบบกระบอกตาคู่ Binocular Microscope แต่ข้อดีของกล้องจุลทรรศน์ตาเดียว monocular microscope ก็คือเรื่องราคาที่จะประหยัดกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบกระบอกตาคู่
การใช้กล้องจุลทรรศน์ Light Microscopeในการดูชิ้นงาน กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือทางวิทยศาตร์ที่สำคัญในการศึกษาและวิจัย แต่เราจะสามารถใช้งานกล้องจุลทรรศน์ได้เต็มประสิทธิภาพแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กล้องMicroscope ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องกำลังขยาย การปรับระบบของแสง และการเลือกชนิดของกล้องจุลทรรศน์ Microscope ที่จะใช้งานในตัวอย่างนั้น
วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ Microscope กล้องจุลทรรศน์ที่เราใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดคอมปาวด์ Compound Microscope และ Stereo Microscope ซึ่งกล้องทั้งสองชนิดนี้จะมีวิธีการใช้งานและการนำไปใช้กับวัตถุตัวอย่างที่ต้องการมองเห็นแตกต่างกันด้วย กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอมปาวด์ Compound Microscope ส่วนใหญ่จะใช้ในงานทางด้านการศึกษา กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ Stereo Microscope ส่วนใหญ่จะใช้ในงานทางด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
กล้องจุลทรรศน์กับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก และมีอยู่หลายชนิดที่ตาของมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ โดยในบางครั้งสิ่งมีชีวิตจะมีขนาดเล็กทเ่ากับหน่วยไมครอน ซึ่งเราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการมอง ซึ่งสิ่งมีชีวอตเหล่านี้ก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ให้ตรงกับลักษณะของมัน เพื่อที่จะสามารถทำให้มองเห็นได้
Eyes Orthopedic Surgical Microscope XTS-4B Spec Eyes Orthopedic Surgical Microscope XTS-4B กล้องจุลทรรศน์ Eyes Orthopedic Surgical Microscope XTS-4B กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้ได้มีการพัฒนาสำหรับการผ่าตัดทางด้าน anastomosis ของเส้นเลือดฝอยและเส้นประสาทในการดำเนินงานไมโครผ่าตัดจักษุศัลยกรรม…
กล้องจุลทรรศน์ Ophthalmic Surgical Microscope LZL-16 Ophthalmic Surgical Microscope LZL-16 Ophthalmic Surgical Microscope LZL-16 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสำหรับการผ่าตัดโรคตา ที่สามารถซูมได้อย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องที่ใช้ในการสามารถตอบสนองตามความต้องการ  stepless ระหว่างการดำเนินการ มีสามารถหันกลับมาในขอบเขตหลักภายใน 180 องศา…